Історія школи | Учитель року | Переможці та учасники конкурсу "Учитель року" 1994-2002
Переможці та учасники конкурсу "Учитель року" 1994-2002

Андрющенко Катерина Іванівна,

учитель початкових класів

Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст.,

учасник  районного етапу конкурсу

"Учитель року - 1994"

Андрющенко К.І. забезпечує високий рівень мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь та навичок учнів, розвиває їх мислення, здатність до творчого самовираження, особистісно ціннісного ставлення до праці, мистецтва, власного здоров’я.

Катерина Іванівна найбільш ефективно працює над розвитком пізнавальної активності учнів. Досконало володіє сучасними формами і методами організації навчальної діяльності учнів. Користується повагою серед учителів, учнів та батьків.  Має високі професійні якості, сприяє становленню особистості дитини, її  соціальному та фізичному розвитку працює у тісному  зв’язку з батьками, додержується принципу співпраці з учнями, приділяє велику увагу вихованню культури поведінки учнів.

Добра, чуйна і вимоглива у ставленні до дітей. Визначальною рисою вчительки є постійне прагнення до нового.

Її життєвий принцип: "Мислити, відчувати, діяти".

Боженко Тетяна Яківна,

учитель англійської мови Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст,

переможець районного етапу конкурсу

"Учитель року - 1995"

Боженко Т.Я.  досконало володіє методикою викладання англійської мови,  вдало поєднує колективні, групові, парні та індивідуальні форми роботи. На уроках приділяє велику увагу розвитку діалогічного та монологічного мовлення учнів.  Її учні демонструють знання основних синтаксичних, граматичних та фонетичних закономірностей англійської  мови, володіють мовленнєвими уміннями. Учитель працює над розвитком індивідуальних та пізнавальних здібностей учнів; готує їх до участі в іншомовному спілкуванні. Особливу увагу приділяє взаємопов’язаному навчанню мови і вивченню культури народу,  виховує культуру спілкування учнів, ціннісні орієнтації. Перевагу надає мовним іграм, проблемним завданням, проектній діяльності.

Здійснює зв’язок з батьками на засадах педагогіки співробітництва, виховує в учнів високі моральні якості. Користується повагою серед учителів, учнів та їх батьків.

Секрет успіху Тетяни Яківни: наполегливість і вміння перемагати. Бути завжди у творчому пошуку.

Лапко Вікторія Олексіївна,

 учитель початкових класів Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст.

переможець районного етапу конкурсу

"Учитель року - 1995"

Лапко В.О.  проводить цілеспрямовану роботу з розвитку усного й писемного мовлення учнів, розвиває їх літературну творчість.

Виявляє високий рівень професіоналізму. Використовує ефективні форми та методи організації навчально-виховного процесу, турбується про розвиток здібностей і талантів учнів.

Має ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства .

Особистим прикладом стверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, інших доброчинностей. Поважає гідність вихованців. Вчить їх бути самостійними, відповідальними за свої слова і вчинки. Справедлива і вимоглива до себе та до інших.

Майстерно вчить учнів логічно мислити, знаходити правильне рішення з-поміж численних варіантів.

Головним в своїй роботі вважає: бути причетною до долі своїх вихованців, коли вони ростуть фізично і формуються духовно, коли вони розумнішають, вчаться жити, дружити, любити.

Сурков Анатолій Васильович,

 учитель образотворчого мистецтва Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст.,

учасник  районного етапу конкурсу

"Учитель року - 1995"

Сурков А.В.  має власний досвід створення захоплюючої дитячої творчості, стану розкутості й оригінальності думки. Втілює у практику роботи принципи педагогіки співробітництва,  нестандартно конструює педагогічний процес, використовує активні форми та методи організації навчально-виховного процесу.

Анатолій Васильович має вагомі досягнення  у педагогічної роботі, характеризується високим професіоналізмом, турбується про розвиток особистості учнів. Його учні  досягають високих результатів  у конкурсах дитячої творчості.  

Людина творча, обдарована, талановита в усьому. Він –  художник, поет, музикант. На нього хочеться рівнятися, з ним хочеться порадитися, просто поговорити і про земне, і про високе. Вміє вислухати і підтримати. Має велику світлу душу, закохану в поезію, музику і прекрасне. Він добрий, справедливий, сердечний, справжній.

Професійне кредо: "Творити,  навчати, знати, чого  хочу і йти до мети".

Неймирок Галина Степанівна ,

вчитель початкових класів

Печенізької ЗОШ I-II ступенів,

переможець районного етапу  конкурсу

« Учитель року – 1996»

Вчительська робота благородна та, водночас, важка і відповідальна. Вона потребує від людини, яка присвятила їй життя, творчості, напруженої думки, душевної мудрості, терпіння, а головне – любові до дітей, яких потрібно виховувати творчо і натхненно. Учитель своїм серцем, розумом формує завтрашній день, людину,  суспільство. Адже буквально все твориться за звичайною учнівською партою. Усе це  відноситься до  Неймирок Галини Степанівни, талановитої, доброзичливої людини.

ЇЇ уроки – це подорож до чарівної країни: щоб побачити сонце, треба не лише вивчити правило, виконати завдання, а й,   долаючи перешкоди,  дістатися до вершини та відчути себе переможцем.

Галина Степанівна  вчить вихованців любити Батьківщину, яка починається з рідної домівки, зі стежини, якою щоденно ходимо, з ясена, що стоїть край селища, із золотокосої ниви, обробленої руками батьків і матерів, дорожити честю, шанувати своїх батьків, свій народ, його культуру, побут.

Сіренко Наталія Валентинівна,

учитель початкових класів

Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст.,

учасник районного етапу конкурсу

"Учитель року - 1996"

Сіренко Н.В. використовує ефективні форми та методи організації навчально-виховного процесу, сприяє розвитку особистості учня. Учителя відрізняє творчість, яскравість, емоційність при проведенні уроків. Ефективно використовує досвід інших вчителів, вдало його удосконалює. Наталія Валентинівна  приділяє особливу увагу вихованню в учнів любові до рідного краю, до української мови. Її учні – учасники районних конкурсів, переможці районних  олімпіад.  

Має високу культуру та моральні якості. Користується повагою серед учителів, учнів та їх батьків, відповідає етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

Аксіомою в своїй роботі вважає твердження: "Інтелект формується інтелектом, характер виховується характером, особистість формується особистістю".

Черкашина Любов Іванівна,

учитель фізичної культури

Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст.,

учасник  районного етапу конкурсу

"Учитель року - 1996"

Черкашина Л.І. виявляє  високий рівень професіоналізму, володіє сучасними технологіями навчання. Вдало використовує на уроках групові та колективні форми роботи. Проводить позакласну спортивно-масову роботу, веде спортивні гуртки та секції, домагається позитивних результатів у районних і обласних  змаганнях.

Любов Іванівна  ефективно використовує матеріально-технічну базу відповідно до завдань уроку, вербальні, наочні та практичні методи навчання. При роботі з учнями здійснює диференційований та індивідуальний підходи, працює над засвоєнням учнями теоретичних знань з фізкультури. Активна, енергійна, товариська у спілкуванні з людьми. Користується повагою серед учителів, учнів та їх батьків.  Проводить позакласну спортивно-масову роботу, добивається позитивних результатів, сприяє розвитку фізичної культури.

Любить свою справу, колег, учнів, ближніх своїх. Вірить в них і сподівається на кращі часи та перспективне майбутнє. Вчить учнів перемагати труднощі, бо впевнена: "Перемога – доля щасливих та оптимістичних".

Пащенко Олена Василівна,

учитель початкових класів

Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст.,

учасник  районного етапу конкурсу

"Учитель року - 1997"

Пащенко О.В.  має значні успіхи у педагогічній роботі, використовує активні методи навчання, досвід роботи з читання, ігрові прийоми навчання читанню. Робить постійний самоаналіз і самооцінку праці, вміло спонукає учнів до інтелектуального напруження. Учні Олени Василівни  досягають високих результатів у навчанні, беруть участь в районних олімпіадах, творчих конкурсах. Вона турбується про національно-культурне відродження України

Учитель високого професіоналізму, майстер своєї праці.

 Дуже порядна, скромна людина. Завжди додержується педагогічної етики.

Чуйне ставлення до кожного учня, вміння порозумітися й приймати оптимальні й адекватні рішення роблять її справжнім професіоналом.

Життєве кредо: "Вірити себе, працювати, мріяти не для того, щоб вчити, а для того, щоб вчитися".

Битюк Галина Володимирівна,

учитель початкових класів

Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст.,

переможець районного етапу конкурсу

"Учитель року - 1998"

Битюк Г.В.  виявляє високу професійну компетентність, володіє ефективними формами і методами навчання, застосовує нові педагогічні технології. Особливо увагу приділяє розвитку усного і писемного мовлення учнів. На уроках здійснює індивідуальний, диференційований підхід до учнів, сприяє розвитку їх творчих обдарувань. Галина Володимирівна добивається високих позитивних результатів в роботі. Її учні беруть активну участь в конкурсах, предметних олімпіадах і посідають призові місця.

Відрізняється творчим підходом до праці, сумлінністю. Енергійна, цілеспрямована. Вона не тільки чудовий вчитель, а й наставник. Висока вимогливість поєднується з глибокою компетентністю, доброзичливістю, щирою підтримкою. Велика трудівниця і щира слуга школи.

Життєве кредо: "Дорогу здолає той, хто йде".

Сідін Наталія Яківна,

учитель географії Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст.

Переможець районного етапу конкурсу

"Учитель року - 1999".

Сідін Н.Я.  використовує сучасні форми і методи роботи з учнями,  формує в них  уміння самостійно працювати,  встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя, до всього живого, уміння спостерігати та пояснювати явища природи, застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності. Розвиває пізнавальні інтереси та творчі здібності  учнів. Працює над   систематизацією окремих тем шкільного курсу географії.  Приділяє багато уваги роботі  учнів з картографічним матеріалом. Вимоглива до себе і до інших, працелюбна.

Професійні якості – ефективність, надійність, відповідальність.

Використовує краєзнавчий матеріал для підсилення виховного впливу предмету, проводить краєзнавчу пошукову роботу.

Професійне кредо: "Учитель не той, хто все життя вчить, а той, хто все життя вчиться". Головним в своїй роботі вважає – запалити дитячі серця єдиним прагненням – прагненням учитися.

Куц Сергій Іванович,

учитель математики 

Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст..

Переможець районного етапу конкурсу

"Учитель року - 2000".

Куц С.І сприяє інтелектуальному розвитку особистості, логічного мислення учнів, алгоритмічної культури, формує вміння обґрунтовувати твердження, моделювати ситуацію, використовує між предметні зв’язки Розвиває пізнавальні інтереси та здібності учнів використовує раціональні методи і прийоми організації навчально-виховного процесу, орієнтується на досягнення всіма учнями можливого для них рівня математичної підготовки, працює у тісному  зв’язку з батьками, додержується принципу співпраці з учнями, має чудові організаторські здібності.

Його уроки ніколи не бувають нудними. Він завжди намагається подати їх у новій формі, з елементами гри, використанням наочності.

Сергій Іванович – це талант, сміливі пошуки, експерименти. Це людина щирої вдачі, безпосередності, оптимізму, справедливості. Дружить з гумором,  спілкування з ним підвищує настрій, надихає на оптимізм.  Його життєве кредо:  "Творити добро". Він завжди прийде на допомогу, підтримає і порадить.

Формулою успіху роботи цього педагога є: "Прийняти – зрозуміти – співчувати – радіти успіхові дитини – надихати на творчість".                                                                                      

Губченко  Інна  Вікторівна,

вчитель початкових класів

Печенізької ЗОШ I-III ст.,

учасник районного етапу конкурсу

« Учитель року – 2000»

Вчитель початкових класів закладає основи знань для подальшого навчання,  зернята любові до рідного краю та природи, сіє  Інна Вікторівна в душах своїх вихованців, які дають  дружні сходи . Інна Вікторівна учасниця в обласному педагогічному  ярмарку, де за  методично вірні з новаторськими ідеями розробки уроків нагороджена Дипломом учасника ярмарку педагогічних ідей обласного управління освіти.       

Своє основне завдання вчителька вбачає у розвитку особистості учня. Вона вважає, що школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. Щоб досягти цього, старається створювати активне середовище навчання, використовуючи парні, групові, колективні режими діяльності.. Про свою роботу говорить:

 Моя професія нехай і нелегка.

Та, мабуть, доленька уже моя така,

Без дітлахів своїх не можу я прожить,

Їх душі чистії ну як же не любить?!

Корсун Ольга Петрівна,

учитель російської мови і зарубіжної літератури

 Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст.,

Переможець районного етапу конкурсу

 "Учитель року - 2001"

Корсун О.П. виявляє високий рівень професіоналізму, досконало  володіє сучасними формами і методами організації навчально-виховного процесу. Уроки спрямовує на формування читацької компетенції  учнів. В роботі практикує нетрадиційні форми проведення уроків.

Уроки  Корсун О.П.  відрізняються чіткою організацією роботи учнів, розвитком їх логічного мислення, цікавим за змістом додатковим матеріалом, умінням виділити головне, спонуканням учнів до доведення необхідних тверджень, мають стійкі практичні навички роботи з художніми текстами.

Вона будує взаємовідносини з учнями на засадах педагогіки співробітництва. Виховує в учнів любов до рідного краю, сприяє пізнанню учнями історії селища, цікавих людей, що тут живуть. Працює над формуванням організованого класного колективу, розвитком  високих моральних якостей учнів

Головним для педагога Ольга Петрівна вважає – навчитися відчувати красу життя, навчитися творити любов, навчитися досягати мети

Сіренко Олександр Вікторович,

учитель фізичної культури

Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст.,

учасник районного етапу конкурсу

"Учитель року - 2001"

Сіренко О.В. використовує ефективні форми та методи організації навчально-виховного процесу, підвищує свій професійний рівень. При роботі з дітьми ураховує вікові особливості. Власним прикладом заохочує учнів до занять фізичною культурою, допомагає їм повірити у свої сили, проявляє зацікавленість в успіхах учнів, своєчасно надає індивідуальну допомогу. При викладанні предмета використовує диференційований підхід. Особливу увагу приділяє розвитку мислення учнів під час спортивних ігор, створює проблемні ситуації і спонукає учнів до їх розв’язання ,  є керівником гуртка з футболу. Учні Олександра Вікторовича  беруть  участь у районних,  обласних, Всеукраїнських змаганнях з футболу і посідають призові місця

Сприяє розвитку фізичної культури і спорту. Забезпечує високий рівень професіоналізму. Досконало володіє методикою проведення уроків. Проводить роботу  по розвитку в  учнів  навичок здорового способу життя. 

Гриценко Оксана Валентинівна,

учитель української мови та літератури

Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст..

Переможець районного і лауреат обласного етапу конкурсу

"Учитель року - 2002"

Гриценко О.В. використовує ефективні форми та методи організації навчально-виховного процесу, сприяє розвитку особистості учня. Працює над темою: "Дидактична гра на уроці мови як засіб навчання, виховання і розвитку мовної і комунікативної компетенції школярів".  Ефективно використовує пізнавальні ігри, навчальні дискусії, інсценізації,  проблемно-пошукові методи навчання на уроках української мови та літератури. Оксана Валентинівна  приділяє особливу увагу вихованню в учнів любові до рідного краю, до української мови. Її учні – учасники районних і обласних конкурсів творчості, переможці районних і учасники обласних олімпіад, WEB-олімпіад.       

Вона надає їм можливість отримати ґрунтовні знання з української мови 

надає консультативну допомогу  батькам учнів , додержується принципу співпраці з учнями, постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, бере  активну участь у  конкурсах педагогічної майстерності, педагогічних виставках.

Професійне кредо: "У наповненому серці є місце для всього, у порожньому серці немає місця ні для чого". Наповнити серця дітей любов’ю до близьких,  до рідної мови, до історичного минулого і сучасності рідної Батьківщини – головна мета її учительської долі.

 

 

 

Переглядів: 77
Всього переглядів вкладених ресурсів: 77
Директор

Помиляйко Оксана Олексіївна

                                                                                      

Анонс подій
Подій не заплановано
Поточна діяльність
Орієнтовний план курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
Дистанційне навчання
Інформація для учнів
Сторінка шкільного психолога
Наші досягнення
Пошук