Історія школи | Учитель року | Переможці та учасники конкурсу "Учитель року" 2003-2021
Переможці та учасники конкурсу "Учитель року" 2003-2021

Помиляйко  Оксана  Олексіївна  

вчитель образотворчого навчання

Печенізької ЗОШ I-II ступенів,

учасник конкурсу

«Учитель року – 2003»

У житті кожної людини настає момент, коли доводиться вибирати життєвий шлях і фах, який стане долею. Страшно помилитися у виборі майбутньої професії, оскільки цей вибір може стати вирішальним.

Старовинна мудрість говорить, що людина – творець свого щастя. Для Оксани Олексіївни щастя – це вміння віддавати всі свої сили, своє душевне тепло, полум’я свого серця  навчанню дітей.  Вона не тільки навчає малювати і працювати, а й прищеплює відповідальність обов’язку, допомагає  учням поступово знаходити своє місце  в житті. Оксана Олексіївна несе дітям все добре, світле, мудре й чисте.

Моргун Валентина Леонтіївна,

 учитель початкових класів

ліцею ім.. Г.Семирадського,

Переможець районного етапу конкурсу

 "Учитель року - 2004"

Моргун В.Л. досконало володіє методикою організації навчання учнів початкових класів. Забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм на рівні державних вимог. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі. Будує навчально-виховний процес на засадах педагогіки співробітництва. Відрізняється умінням використовувати активні та інтерактивні форми навчання. Створює на уроці умови для розвитку і саморозвитку кожного учні як особистості.

Вчить  розв’язувати пізнавальні завдання, здатна до співробітництва і взаємодопомоги. Відзначається загальною культурою і моральними якостями, що служить прикладом для наслідування.

Самостійна, цілеспрямована, працездатна, упевнена у своїх силах.

Педагогічне кредо: "Лише той Учитель, хто живе так, як навчає!"

Демцюра Інна Анатоліївна, учитель фізики

ліцею ім. Г.Семирадського,

 переможець районного і лауреат обласного етапу конкурсу

"Учитель року - 2005"

Демцюра І.А.  досконало володіє ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу. Вміло використовує ТЗН, ІКТ. Особливу увагу приділяє виконанню експериментальної частини навчальних програм. Працює над темою: "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики". Широко запроваджує в практику роботи програмно-педагогічні засоби навчання, приділяє увагу розвитку самостійних навичок учнів при виконанні віртуальних лабораторних робіт та фізичних  експериментів. Надає перевагу пошуково-дослідницьким методам навчання, розвитку учнівської творчості. Учні Інни Анатоліївни  досягають високих результатів на районних олімпіадах, беруть участь  в обласних олімпіадах, міжнародному фізичному конкурсі "Левеня".

Прагне до самоосвіти. Працездатна і відповідальна. Здатна доводити почате діло до кінця. Сумлінно ставиться до своєї справи, ретельно виконує свої обов’язки у будь-яких ситуаціях і за будь-яких умов. Для неї кожен урок – перший.

Життєве кредо: "Коли маленька людина в маленькому місті робить свою маленьку справу – весь світ стає кращим".

Кожного дня, кожної хвилини ця самовіддана своїй учительській професії жінка компетентно робить свою справу – навчає дітей розуміти світ, в якому вони живуть.

 

Бєляєва Олена Олексіївна,

учитель української мови та літератури

ліцею ім. Г.Семирадського,

учасниця районного етапу конкурсу "Учитель року - 2005"

Бєляєва О.О.  володіє сучасними формами і методами організації навчально-виховного процесу. На уроках спрямовує вивчення української мови на забезпечення комунікативної компетенції учнів. Сприяє розвитку мовленнєвих навичок учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності. Формує державницький світогляд, почуття патріотизму, причетності до України, українського народу, повагу до представників інших національностей.

Уроки Бєляєвої О.О.  відрізняються чіткою організацією роботи учнів, розвитком їх логічного мислення, цікавим за змістом додатковим матеріалом, умінням виділити головне, спонуканням учнів до доведення необхідних тверджень Користується повагою серед учителів, учнів та батьків,  використовує ефективні методи і прийоми організації навчально-виховного процесу, працює над підвищенням професійного рівня.

Виховує в учнів любов до рідного краю, сприяє пізнанню учнями історії селища, цікавих людей, що тут живуть. 

Їй притаманні такі риси: артистизм, уміння стимулювати дитячу уяву, педагогічний такт, загальна культура особистості.

Завжди елегантна, з незмінною милою усмішкою. Еталон жіночості.

Візитна картка вчителя: "Вміння викликати до себе симпатію".

Зоріна Тетяна Анатоліївна,

 учитель початкових класів

ліцею ім. Г.Семирадського, переможець районного і лауреат обласного етапу конкурсу

"Учитель року - 2006"

Зоріна Т.А. має  добру теоретичну і методичну підготовку,  достатню  професійну компетентність, володіє ефективними формами і методами навчання, застосовує педагогічні технології інтерактивного навчання. Особливу увагу приділяє розвитку усного і писемного мовлення учнів.

В її уроках вдало вплітаються елементи критичного  мислення, яке розвивається на основі ґрунтовних  знань, свідомого засвоєних правил.

 З метою активізації діяльності і мислення учнів на уроці вчителька добре продумує структуру уроку, форми і методи організації навчальної діяльності учнів.  Тетяна Анатоліївна вдало використовує парну і групову роботу на уроках позакласного читання; вміє провести між предметну інтеграцію читання і образотворчого мистецтва. Активні методи навчання: інсценування, сюжетні і рольові ігри надають дитині можливість самовизначитися, допомагають розвивати творчу уяву, надають можливість зростанню навичок  співробітництва.

Урок – головне місце навчальної праці школяра. Крім дидактичної, вона має й соціальне значення. Привчаючи учнів працювати на кожному занятті, вчителька виробляє у них звичку власними зусиллями здобувати знання, уміння, навички, відчувати радість від праці.

Байбак Лариса Миколаївна,

учитель української мови та літератури

ліцею ім.. Г.Семирадського.

Переможець районного етапу конкурсу

"Учитель року - 2007"

Байбак Лариса Миколаївна, працюючи над темою “Застосування інтерактивних методів навчання на уроках української мови і літератури як засобу формування комунікативної і мовної компетентності учнів”, організовує навчальний процес, застосовує такі форми і методи навчання, які дають змогу максимально активізувати роботу учнів, надати їй творчого, продуктивного характеру.

Використовуючи на уроках української мови і літератури  інтерактивні методи навчання  "мозковий штурм", "мікрофон", рольову гру, аналіз ситуації , дискусії, інсценізації,  педагог прихованим педагогічним супроводженням не лише включає учнів у діяльність, а й спонукає їх до самоосвіти, надає можливість самореалізації, на кожному уроці розвиває комунікативні здібності учнів. Для того, щоб активізувати діяльність учнів, ставить практичну проблему і спирається на їх життєвий досвід, знання і уміння, здобуті на попередніх уроках,  привчає учнів мислити, співставляти, порівнювати, аналізувати, виділяти головне.

Байбак Л.М. – учитель, який не зупиняється на досягнутому. Вона удосконалює методи та прийоми інтерактивного навчання, планує   запроваджувати  сучасні  інформаційні технології для розвитку мовленнєвої діяльності учнів, проводити моніторинг навчальних досягнень учнів з  усіх видів мовленнєвої діяльності.

Наполеглива, принципова, добра й чуйна; виховує у дітей громадську активність, дисциплінованість, доброту і милосердя, працелюбність, домагається згуртованості учнівського колективу. Систематично підвищує свій професійний рівень,  вивчаючи питання педагогіки, психології, методики.

   
   
   
   

 

Переглядів: 67
Всього переглядів вкладених ресурсів: 67
Директор

Помиляйко Оксана Олексіївна

                                                                                      

Анонс подій
Подій не заплановано
Поточна діяльність
Орієнтовний план курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
Дистанційне навчання
Інформація для учнів
Сторінка шкільного психолога
Наші досягнення
Пошук